Chính Sách Bảo Mật

chính sách bảo mật

Hyundai Bình Dương luôn luôn ý thức và tôn trọng tính bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách hàng. Hyundai Bình Dương cam kết sử dụng các thông tin này với ý thức trách nhiệm cao nhất.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là áp dụng các biện pháp đặc biệt trong quá trình thu thập, sử dụng và lưu trữ để bảo đảm an toàn và giữ bí mật các thông tin mà Quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi.

Tại Hyundai Bình Dương, hiện tại cũng như trong tương lai, không để lộ các thông tin cá nhân của Quý khách hàng cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác, trừ trường hợp:

  • Chúng tôi được sự đồng ý Quý khách hàng.
  • Chúng tôi được yêu cầu, tùy từng thời điểm, phải cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách hàng cho các cơ quan Nhà nước, tòa án hoặc những cơ quan luật pháp có thẩm quyền khác. Tuy nhiên, Hyundai Bình Dương chỉ thực hiện việc cung cấp thông tin như vậy trong phạm vi quyền hạn cho phép.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Hyundai Bình Dương có thể thu thập các thông tin cá nhân của Quý khách từ các nguồn sau:

  • Thông tin ghi trên đơn đăng ký tư vấn, các thông tin bao gồm tên, số điện thoại, email,…).
  • Thông tin cung cấp bởi những người truy cập vào trang web này và từ các cá nhân tham gia vào các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại (trực tuyến/điện thoại hoặc trực tiếp tại Showroom). Chúng tôi chỉ thu thập thông tin từ những cá nhân tình nguyện.
  • Thông tin sẽ được sử dụng để chúng tôi gửi thông báo/giới thiệu những chương trình khuyến mãi, sự kiện và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với nhu cầu của quý khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Mục đích của Hyundai Bình Dương khi yêu cầu, thu thập và lưu trữ các thông tin cá nhân của Quý khách là để:

  • Hỗ trợ Hyundai Bình Dương tốt hơn trong việc phục vụ cũng như chăm sóc khách hàng.
  • Giúp Hyundai Bình Dương gửi thư tới Quý khách để giới thiệu sản phẩm mới và những chương trình khuyến mãi, hỗ trợ chăm sóc khách hàng, các vấn đề tranh chấp phát sinh nếu có.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang quý khách xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Hyundai Bình Dương.

Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) quý khách sử dụng mỗi khi truy cập vào website Hyundai Bình Dương, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân do người dùng cung cấp trên website được lưu trữ tối thiểu 3 năm trên hệ thống website hyundaibinhduong.com.

4. Tính bảo mật của thông tin

Toàn thể nhân viên Hyundai Bình Dương đều được huấn thị triệt để về tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin Quý khách hàng như Tôn chỉ hoạt động của Hyundai Bình Dương. Trong nội bộ Hyundai Bình Dương chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được truy cập thông tin khách hàng để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.

Hơn nữa, chúng tôi cũng áp dụng quy trình bảo mật và các thiết bị an ninh điện tử theo đúng quy định của Hyundai Bình Dương nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của khách hàng.

5. Đồng ý và thay đổi đối với Quy định về an ninh và bảo mật thông tin cá nhân

Quý khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng việc sử đăng ký trực tuyến Hyundai Bình Dương đồng nghĩa với việc khách hàng chấp thuận các Điều khoản và điều kiện và Quy định về an ninh và bảo mật của Hyundai Bình Dương.

Đây là bản Quy định về an ninh và bảo mật có hiệu lực hiện hành của Hyundai Bình Dương. Hyundai Bình Dương, tại bất kỳ thời điểm nào, có quyền sửa đổi bằng cách công bố một Quy định về an ninh và bảo mật mới trên trang web của Hyundai Bình Dương tại hyundaibinhduong.com.

Mọi thông tin về vấn đề bảo mật người dùng nếu có bất cứ thắc mắc nào bạn có thể liên hệ hotline 0917 07 48 49 hoặc email cskh@hyundaibinhduong.com.